Zemědělská výstava

Fotografie z výstavy 2023 naleznete v sekci "Ostatní - Galerie".

Děkujeme, že jste byli s námi.

Informace a přihlášky na další ročník (20. 6. 2024):
rostlinná část: p. Honzík, tel. 604 522 171
živočišná část: p. Vopat, tel. 602 315 966
mechanizace: p. Janouškovec, tel. 725 916 466